Prof. Dr. İsmail Mihmanlı
Doğru tanı tedavide kilit taşıdır.

+90 212 267 35 35

REKTAL TÜMÖRLER Endoanal ultrason, rektal kanserlerin ameliyat öncesi değerlendirmesinde ve evrelendirmesinde ki tedavi yöntemini belirleyecektir, seçkin bir yöntemdir. Bu nedenle rektal tümörlerde TNM sınıflaması yapılır. Ancak, sarkom, lenfoma, karsinoid ve melanomlarda bu sınıflama yapılmaz; bu nedenle evreleme, rektoskopi veya kolonoskopi ile doku örneği alınarak tanısı konmuş hastalarda yapılmalıdır. Başka bir deyişle, tümör yönünden araştırılan hastalarda rektoskopi veya kolonoskopi ile bir şey bulunamamış ise endoanal ultrason ile lümene uzanan bir patoloji bulunması beklenmemelidir. Bu durumun istisnalarından bazıları; radyoterapi ve / veya kemoterapi sonrası tümörün durumunu tespit etmek için kontrol edilen hastalar ile ameliyat olmuş hastalarda anastomoz bölgesinde nüks veya rezidiv varlığını tespit etmektir. Çünkü rektoskopi ve kolonoskopi lümen ile duvarın lümene bakan yüzeyi hakkında bilgi verirken, endoanal ultrason bunlara ek olarak duvar ve duvarın çevresindeki alan hakkında da bilgi vermektedir. Böylece, anastomoz bölgesinde rektoskopi ile mukozada patoloji görülmese bile endoanal ultrason, nüks varlığını ortaya koyar. Gerekirse endoanal ultrason kılavuzluğunda biyopsi yapılır. Genel Gaz ve Dışkı Kaçırma (Anal İnkontinans) Perianal Fistüller Rektal Tümörler Anal Tümörler Kabızlık Yazılarımız
Rektum tümörü (endoanal renkli Doppler ultrason görünümü) Rektum tümörü
Rektum tümörü (T2) Rektum tümörü (T3)
Rektum tümörü sonucu gelişmiş lenfadenopatiler
Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 36 PK: 34394 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Tel : +90 0212 267 35 35 / +90 530 156 76 88 Mail : bilgi@endoanalultrason.com Web : www.ismailmihmanli.com - www.alka.com.tr