Prof. Dr. İsmail Mihmanlı
Doğru tanı tedavide kilit taşıdır.

+90 212 267 35 35

Genel Gaz ve Dışkı Kaçırma (Anal İnkontinans) Perianal Fistüller Rektal Tümörler Anal Tümörler Kabızlık Yazılarımız
GENEL Endoanal ultrason, transvajinal ve transperineal ultrason incelemesi perianal bölge hastalıklarının değerlendirmesinde büyük öneme sahiptir. Anorektal hastalıklarda endoanal ultrasonun tanı doğruluğu yüksektir ve inceleme hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir. Dışkı ve gaz kaçırma şikayeti olan hastaların anal sfinkter kaslarındaki varsa harabiyet tanınır, klinisyen (Gastroenteroloji Uzmanı, Genel Cerrah) tarafından tedavileri planlanır. Kabızlık durumunda altta yatan organik patolojiler tespit edilebileceği gibi anismus gibi fonksiyonel bozukluklar da endoanal ultrason ile tanınmaktadır. Rektal tümörlerin lokal evrelemesinde endoanal ultrason, belki de en doğru yöntemdir. Tümörün tedavi planlaması, rezeksiyonun tipi, neoadjuvan tedaviye gönderilecek hastaların belirlenmesi endoanal ultrason ile doğru bir şekilde yapılır. Endoanal ultrason hastaların takibinde kullanılarak, skar dokusunun içerisinde palpasyonu güç olan küçük lezyonları bile tespit edebilir. Nüks şüphesi varlığında ultrason rehberliğinde biyopsi gerçekleştirilebilir. T ve N evrelemesindeki doğruluğuna ek olarak endoanal ultrason ile sfinkter kasların morfolojisi hakkında da bilgi edinilir. Perianal fistül ve abselerin tanısı doğru şekilde yapılır; böylece fistül traktının anatomisi belirlenerek cerrahi stratejiye yardımcı olunur.
Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 36 PK: 34394 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Tel : +90 0212 267 35 35 / +90 530 156 76 88 Mail : bilgi@endoanalultrason.com Web : www.ismailmihmanli.com - www.alka.com.tr